Keletről nyugatra – Utazások a Föld középpontjából

Viasat History

Elmondjuk a teljes igazságot a Közel-Kelet civilizációjának születéséről és virágzásáról, valamint a nyugati világra gyakorolt felmérhetetlen hatásáról. Sok minden, ami Nyugaton történt, csak periferikus a művészi, vallási és társadalmi fejlődés valódi központjához képest. A világtörténelem kritikus szakaszaiban kulcsszerepe volt a Közel-Keletnek, ennek a rendkívüli régiónak, mely évezredeken át a világ politikai, gazdasági és kulturális központja volt, emellett híd a három kontinens, Ázsia, Afrika és Európa között.
Ha a tudomány, a jog, az egyistenhit, a kereskedelem, az emberi jogok vagy a művészi önkifejezés alapjait keressük, tekintsünk a Keletre. Ez a teljes igazság: hatalmas birodalmakon ível át; felhalmozott kéziratokból álló könyvtárakba nyújt bepillantást; eljut a hódítások, az Oszmán Birodalom és a reneszánsz időszakába; bejárja a Selyemutat és érint három földrészt.